Výzkumný projekt GAČR 202/09/0772

Aktuální problémy gravitace, obecné relativity a relativistické astrofyziky

Návrh navazuje na projekty, jimž byly v minulých letech GA ČR přiděleny granty 202/93/0503, 202/96/0206, 202/99/0261, 202/02/0735 a 202/06/0041. Jeho cílem je podpora vědecké práce v oblasti relativistické fyziky a astrofyziky. Projekt vychází z tradice těchto oborů u nás. Zahrnuje pracovníky, kteří jsou v nich již řadu let aktivní, ale i jejich studenty (s jejichž podporou počítáme v navazujícím projektu doktorském). Měl by přispět k udržení a dalšímu rozvoji jejich výzkumné práce, vzájemných odborných kontaktů a spolupráce se zahraničními kolegy. V rámci projektu plánujeme studovat základní teoretické problémy teorie gravitace (např. teorii zářivých prostoročasů), klasické problémy obecné relativity (např. přesná řešení Einsteinových rovnic, zdroje stacionárních polí, zákony zachování) i její astrofyzikální a kosmologické aplikace (např. procesy v okolí černých děr, speciálně v galaktických jádrech, problémy relativistické nebeské mechaniky, perturbace kosmologických modelů). Získané výsledky budou publikovány v předních mezinárodních odborných časopisech a prezentovány na konferencích a seminářích doma i v zahraničí.