Výzkumný projekt GAČR 202/09/0772

Aktuální problémy gravitace, obecné teorie relativity a relativistické astrofyziky