Doktorské dizertační práce realizované na ÚF
 

Práce obhájené v roce 2012:

 
Název doktorské práce

Jan Hladík (2012)

Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

  • Dizertační práce
  • Autoreferát
  • Posudek oponenta
  • Posudek oponenta
  • Posudek školitele

Práce obhájené v roce 2010:

 
Determination of Resonance Parameters from Experimental Data

 

Martin Vojík (2010)

Školitel: prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.

 disertace-vojik

 

 Equations of State and Structure of Neutron Stars

 

Martin Urbanec (2010)

Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

 

 disertace-urbanec
 
Oscilations of Disc Structures around Compact Objects

 

Eva Šrámková (2010)

Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Externí školitel: prof. Marek A. Abramowicz

 disertace-sramkova

 

K některým aspektům optických efektů v blízkosti černých děr a neutronových hvězd

 

Pavel Bakala (2010)

Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

From Ph.D. Thesis of Pavel     Bakala

 


Práce obhájené v roce 2009:

 

Optical Phenomena in Curved Spacetimes

 

Jan Schee (2009)

Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

From Ph.D. Thesis of Jan Schee

 


Práce obhájené v roce 2008:

 
On Some Aspects of High Frequency Quasiperiodic Oscillations in X-ray Fluxes of Accreting Compact Objects

Gabriel Török (2008)

Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CsC.

Externí školitel: prof. Marek A. Abramowicz

Artists View of Low-Mass X-Ray Binary (Mark A. Garlick)

 

Interaction of Mesons in Hadronic Medium and Related Processes

Josef Juráň (2008)

Školitel: prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.

From Ph.D. Thesis of Josef Juráň

 


Doktorské práce realizované ve spolupráci s ÚF:

 

Optical Reference Geometry of Compact Objects Spacetimes

 

Jiří Kovář (2006, UP Olomouc)

Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

From Ph.D. Thesis of Jiří Kovář
 Relativistic Disc Around Compact Objects

 

Petr Slaný (2005, MFF UK Praha)

Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

From Ph.D. Thesis of Petr SlanýFrom Ph.D. Thesis of Jiří Kovář