Stáže v zahraničí

Jednu z významných součástí univerzitního studia v současné době představují zahraniční stáže.  V  posledních letech zpřístupnil Ústav fyziky tuto možnost všem studentům magisterského a doktorského studia. V rámci programu Erasmus i dalších výměnných programů má každý student možnost strávit semestr na některé z partnerských institucí Ústavu v Anglii, Švédsku, Německu, Itálii, Slovinsku, Turecku případně jiné zahraniční zemi. Prostřednictvím programu Erasmus mohou každoročně na několik týdnů vycestovat také pracovníci ÚF v rámci příslušných pedagogických mobilit.

oxford2 chalmerschalmers 1

Obecné informace o možnostech stáží na ÚF a konkrétních podmínkách dílčích zahraničních pobytů lze získat na Oddělení pro vědu a zahraniční styky FPF SU u referentky pro zahraniční styky a koordinátorky programu Erasmus Mgr. Kateřiny Scheeové.

Studentské mobility na ÚF realizované prostřednictvím programu Erasmus

Ústav fyziky každoročně vypisuje výběrové řízení na obsazení několika míst pro pobyty studentů ÚF na zahraničních univerzitách v rámci jejich magisterského a doktorského studia realizované prostřednictvím programu Erasmus. Každý ze zahraničních pobytů obyčejně trvá 5 měsíců a je uskutečněn někdy v průběhu zimního či letního semestru příslušného akademického roku.

Na několika vybraných institucích existuje možnost navázání spolupráce studenta na poli vědecké činnosti s některými významnými zahraničními spolupracovníky ÚF, mezi něž patří např. prof. Marek Abramowicz (Chalmerská univerzita) a prof. John Miller (SISSA; Oxfordská univerzita). Mimo získání cenných zkušeností spojených se studiem v zahraniční zemi má tak vyjíždějící student jedinečnou možnost zapojit se do špičkového fyzikálního výzkumu na mezinárodní úrovni a zahájit svou publikační činnost v prestižních impaktových časopisech. Výsledky své započaté vědecké práce pak student může využít při zpracování své magisterské či doktorské práce a svými vědeckými aktivitami se zároveň postupně začlenit do příslušného vědeckého týmu podílejícího se na rozsáhlém vědeckém výzkumu ÚF.

OXFORD11TERST 3WURZBURG 1

Pro své zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus si studenti ÚF mohou vybrat ze šesti předních zahraničních pracovišť v Anglii, Itálii, Švédsku, Turecku, Německu a Slovinsku (viz podrobný přehled partnerských institucí uvedený níže). Bližší informace o jednotlivých institucích lze získat u následujících pracovníků ÚF:

  • SISSA:   dr. Pavel Bakala, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  • Oxfordská univerzita:   dr. Martin Urbanec, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  • Univerzita Chalmers:   dr. Gabriel Törok, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  • Univerzita v Çanakkale:   dr. Pavel Bakala, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  • Lublaňská Univerzita:   dr. Petr Slaný, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
  • Würzburgská Univerzita:   Mgr. Martin Kološ, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výběrová řízení se konají každoročně zpravidla v měsících březen-duben v seminární místnosti ÚF. Zájemci o jednotlivé zahraniční pobyty mohou kontaktovat tajemnici ÚF nebo některého z výše uvedených pracovníků. Aktuální informace o možnostech zahraničních pobytů a výběrovém řízení pro nadcházející akademický rok budou v dostatečném časovém předstihu zveřejněny rovněž na webových stránkách ÚF.

Partnerské instituce ÚF v rámci programu Erasmus:

SISSA - Mezinárodní škola pro  pokroročilá studia

Via Bonomea 265

34136 Trieste

Itálie

www.sissa.it

 TERST  MAPA-TERST

Oxfordská univerzita

Wellington square

OX1 2JD  Oxford

Velká Británie

www.ox.ac.uk

 OXFORD  MAPA-OXFORD

Chalmerská technologická univerzita 

Chalmersplatsen 1

SE-412 96 Göteborg

Švédsko

www.chalmers.se/en

 CHALMERS  MAPA-GOTEBORG

Univerzita Onsekiz Mart v Çanakkale

Çanakkale

Turecko

www.comu.edu.tr/english

 CANAKKALE  MAPA-CANAKKALE

Lublaňská univerzita

Kongresni Trg 12

1000 Ljubliana

Slovinsko

www.uni-lj.si/en

 LUBLAN  MAPA-LUBLAN

Würzburgská univerzita

Am Hubland

97074 Würzburg

Německo

www.uni-wuerzburg.de/en/ueber/university

 WURZBURG  MAPA-WURZBURG