Laboratory of Optics

Supervisor: Dr. Hynek Sekanina
Location: Institute building, Bezrucovo nam. 13, groundfloor, room 114

Utilization

The laboratory is designed for training of basic physics courses held at the Institute of Physics.  Multiple exercises and experiments in Optics are realized and demonstrated in the lab. 

The list of exercises in Optics practised in the lab (available in Czech only)

 1. Měření vyzařovacích charakteristik LED a vyzařovací charakteristiky optického vlákna.
 2. Měření výkonu na optické trase (měření útlumu optické trasy, útlum vazby vlákno-vlákno a optického atenuátoru).
 3. Určení koherenční délky He-Ne laseru.
 4. Energetické poměry při odrazu optického záření na dielektriku (ověření Fresnelových vzorců pro odraz).
 5. Fotometrická měření.
 6. Studium aberací optických soustav a jejich korigování.
 7. Vizuální optické soustavy (lupa, mikroskop).
 8. Měření některých parametrů čoček, zrcadel a optických soustav.
 9. Návrh optických soustav na PC.
 10. Studium ohybu světla.
 11. Studium optické aktivity látek.
 12. Určení disperzní křivky dané látky.