Centrum teoretické astrofyziky
Centrum teoretické astrofyziky vzniklo v roce 2006 sdružením skupiny předních teoretiků Astronomického ústavu Akademie věd ČR s pracovníky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
Předmětem jeho činnosti je teoretický výzkum v oblasti astrofyziky, fyziky galaxií a kompaktních objektů a kosmické fyziky. Centrum se soustřeďuje především na podporu mladých odborníků na postdoktorální úrovni a je teoretickým a interpretačním zázemím pro stávající a budoucí observační aktivity prováděné jak vlastními přístroji zúčastněných institucí, tak i v rámci mezinárodní spolupráce.

Webová stránka projektu:

 

Centre for Theoretical Astrophysics

 

Centre for theoretical astrophysics