Astrophysics
Sorry, this page is currently available only in Czech.

Studijní program: B1701 – Fyzika
Studijní obor: Astrofyzika
Forma studia: prezenční
Studium: bakalářské
Studijní plán: Astrofyzika
Kreditní limit: 180 kreditů
Standardní doba studia: 3 roky
Přijímací zkoušky: ÚZ: pohovor z všeobecných studijních předpokladů a exaktních disciplín

Posluchač získá základní  znalosti fyziky a astrofyziky. Významnou součástí studia je zvládnutí základních numerických metod a specializovaného matematického softwaru pro počítačové modelování fyzikálních procesů, včetně prezentace výsledků v multimediálních programech. Během studia má posluchač možnost absolvovat část studia na významných evropských univerzitách (např. Univerzita v Oxfordu, SISSA v Terstu, Univerzita v Göteborgu, Univerzita v Çanakkale).

Absolvent nalezne uplatnění na pracovištích zabývajících se astronomií a astrofyzikou, ve vědeckém výzkumu v průmyslových podnicích, v oblasti služeb při tvorbě multimediálních pořadů, na hvězdárnách, planetáriích nebo v soukromém sektoru.

Obor je koncipován také jako předpoklad pro magisterské navazující studium v oboru Teoretická fyzika.