Fyzikální semináře

fs1fs2fs3

Semináře se konají na Ústavu fyziky ve čtvrtky ve 13:00 v seminární místnosti Ústavu (Bezručovo nám. 13, 2. patro, místnost č. 316), není-li specifikováno jinak.

Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

 

fs11fs12fs13

 

Plánované semináře

4.5. 13:00 SMUF: Zdeněk Mikulášek (Masarykova univerzita, Brno)

Fenomenologické modelování periodicky proměnných hvězd

 

Předchozí semináře

Jaro 2017

27.4. 13:30 SMUF: Maciej Zapior (Astronomický ústav AVČR)

Solarografie

6. 4.. 13:00 SMUF: Martin Spousta (Univerzita Karlova, CERN)

Fyzika srážek těžkých iontů na LHC

13. 4.. 13:00 SMUF: Roman Konoplya (Tuebingen)

Einstein-Gauss-Bonnet-AdS black holes: Eikonal instability, quasinormal modes and holography
Absract: "Perturbations of asymptotically anti-de Sitter black holes in theories with higher curvature corrections (such as Einstein-Gauss-Bonnet one) play an important role in our attempts to understand the dual field theory at an intermediate t Hooft coupling through the AdS/CFT correspondence.  We shall analyze in detail the gravitational perturbations of spherical Einstein-Gauss-Bonnet-AdS black holes. These black holes suffer from a special kind of gravitational instability (eikonal), which develops at high multipole numbers. The instability occurs not only for small, but also for large black holes  and imply constrains on possible holographic applicability of the Gauss-Bonnet black hole background. It is shown that the quasinormal spectrum consists of two different types of modes: perturibative and non-perturbative in Gauss-Bonnet coupling constant $\alpha$. The perturbative Einstein-Gauss-Bonnet modes can be expressed analytically through linear (in $\alpha$) corrections to their Einsteinian limits.

23.3. 13:00 SMUF: Filip Blaschke (ÚF, Opava)

Geometric Higgs mechanism and SU(5) brane world

16.3. 13:00 SMUF: Maurizio Falanga (ISSI, Bern)

Millisecond X-ray pulsars: 15 years of progress

9.3. 13:00 SMUF: Martin Kološ (ÚF, Opava)

Stabilita Sluneční soustavy

23.2. 13:00 SMUF: Martin Scholtz (MFF, Univerzita Karlova, Praha)

Modelování elektromagnetických vln v softwaru Mathematica

 

Podzim 2016

15.12. 13:00 SMUF: Karol Petrík (FPF, SU, Opava)

Observatoř

 

1.12. 12:45 SMUF: RNDr. Martin Žofka, Ph.D. (MFF, Univerzita Karlova, Praha)

Some special Einstein-Maxwell solutions

 

24.11. 13:00 SMUF: Mgr. Ing. Jakub Juryšek (FÚ, AVČR, Praha)

Zákrytové dvojhvězdy se změnou sklonu

 

2.11. 17:00 SMUF: RNDr. Karel Adámek, Ph.D. (OERC, University of Oxford, VB)

Hledání pulsarů a FRB v reálném čase

Abstrakt: Ve své přednášce představím Oxford e-Research Centre Oxfordské univerzity a také projekt Astro-Accelerate, na kterém se podílím. Cílem projektu Astro-Accelerate je přinést software na zpracování dat v reálném čase využívající GPU, který je určený pro rádio teleskopy nové generace. Teleskopy nové generace, jako jsou LOFAR, MWA nebo připravovaný SKA, vytvoří příliš mnoho dat na to, abychom je mohli uložit. Druhým důvodem pro zpracování dat v reálném čase je multispektrální astronomie. Popíšu také základní techniky zpracování dat při detekci pulsarů a FRBs. Správné vyhodnocení dat je při zpracování dat v reálném čase velmi důležité, neboť můžeme přijít o důležitá vědecká data.

 

27.10. 12:30 SMUF: Prof. Mgr. Jiří Krtička, Ph.D. (Ústav teoretické fyziky a astrofyziky, Masarykova unoverzita, Brno)

Stellar wind in high mass X-ray binaries

12.10.2016 13:00 SMUF: Prof. Massimo Tessarotto (Terst)

Theory of non-local point transformations in General Relativity

13.10.2016: Dr. Mikuláš Gintner (Žilina)

Obmedzenia LHC na nové vektorové rezonancie z fyziky za Standardným modelom

6.10.2016: Prof. Marek A. Abramwicz (Göteborg University, CAMK Varšava)

History of gravitational waves (seminář proběhne v anglickém jazyce)

29.9.2016: Dr. Pavel Bakala (Ústav fyziky, FPF, SLU Opava)

Life under black sun

 

Jaro 2016

26.5.2016: Prof. Tomáš Čechák (FJFI, ČVUT)

Radioterapie pomocí protonů a těžkých iontů

Abstrakt:
Použití těžkých částic v radioterapii je jedna z možností získávajících v posledních letech na významu. Použití fotonů, které v současné době v radioterapii převládá, má své fyzikální limity, týkající se distribuce deponované energie v ozařovaném objektu. Cílem přednášky je shrnout možnosti protonové terapie a terapie těžkými nabitými částicemi obecně a z hlediska fyzika zhodnotit přínosy a problémy tohoto způsobu léčby. Některé indikace léčby protony jsou odbornou veřejností zcela akceptovány. Nejlépe dokumentovanou diagnózou, kde je použití protonů první volbou, jsou oční nádory. Jiné indikace jsou předmětem intenzivní odborné diskuze. Lze konstatovat, že použití těžkých částic významně rozšiřuje možnosti radioterapie..

Podzim 2015

26.11.2015: Dr. André Sopczak (Department of Theoretical and Experimental Physics, Czech Technical University in Prague)
ttH Coupling Measurements

Jaro 2015

23.4. Prof. Andrej Čadež (University of Ljubljana, Slovenia)
How we observed the Crab

 

Podzim 2014

4.11. Mgr. Filip Blaschke (Ústav fyziky, Slezská univerzita v Opavě)
Vlny samotářky v moři diferenciálních rovnic aneb solitony a integrabilita

2.10. Mgr. Ondřej Kopáček, Ph.D. (Astronomický ústav AV ČR, Praha)
Order and Chaos in Black Hole Magnetosphere

 

Jaro 2014

8.7. Prof. Massimo Tessarotto (Slezská univerzita v Opavě a University of Trieste, Italy)
Axiomatic approach to statistical mechanics

8.7. Prof. Massimo Tessarotto (Slezská univerzita v Opavě a University of Trieste, Italy)
Axiomatic approach to statistical mechanics

8.7. Prof. Massimo Tessarotto (Slezská univerzita v Opavě a University of Trieste, Italy)
Axiomatic approach to statistical mechanics

15.5. Dr. André Sopczak (Department of Theoretical and Experimental Physics, Czech Technical University in Prague)
Experimental Particle Physics and Frontiers of Research - Part III

24.4. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D. (Katedra optiky, Univerzita Palackého v Olomouci)
Multipartitní kvantová provázanost

10.4. Dr. André Sopczak (Department of Theoretical and Experimental Physics, Czech Technical University in Prague)
Experimental Particle Physics and Frontiers of Research - Part II

13.3. Dr. André Sopczak (Department of Theoretical and Experimental Physics, Czech Technical University in Prague)
Experimental Particle Physics and Frontiers of Research - Part I

 

Jaro 2013


30.5. Prof. Massimo Tessarotto (Department of Mathematics and Geosciences, University of Trieste, Italy)
Dynamics of tracer-particles in Navier-Stokes fluids

9.5. RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
Tři roky urychlovače LHC

25.4. Prof. Ing. Peter Lichard, DrSc.
Co se (mimo jiného) dá ještě čekat na LHC

28.2. RNDr. Jiří Grygar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, Praha)
Astronomické pozadí Nobelovy ceny za fyziku 2011
Věda a víra

Podzim 2012


19.12. Prof. Bobomurat Ahmedov (Uzbekistan Academy of Sciences, Tashkent )
Plasma magnetosphere and electromagnetic fields of oscillating neutron stars and magnetars in General Relativity

19.12. Dr. Claudio Cremaschini
Kinetic treatment of accretion discs plasmas
13.12. doc. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D. (PřF UP Olomouc)
Optické kvantové zpracování informace
Experimentální detekce silně neklasických stavů světla
29.11. Dr. Pablo Cirrone, Ph. D. a Dr. Valentina Scuderi
Protonová terapie
Elimed: a new concept of hadron therapy with laser-driven beams

08.11. prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. (PřF UP Olomouc)
Spinové stlačení a Schrödingerovy kočky v atomárních systémech s Rydbergovou blokádou

11.10. Mgr. Michael Vích (ELI Beamlines), Ing. Jan Pšikal, Ph.D. (FÚ AV ČR)
Nejintenzivnější laser světa se staví v ČR

04.09. RNDr. Mikuláš Gintner, Ph.D. (Žilinská univerzita)
Je to Higgs?

Jaro 2012

27.07. Mgr. Martin Wildner (ÚF FPF SU Opava)
X-Ray Data Analysis

27.07. Mgr. Martin Wildner (ÚF FPF SU Opava)
The Phenomenology of QPO´s on Short Time Scales

24.07. prof. Irina Dymnikova (Ústav vědy a matematiky, Varmijsko-mazurská univerzita, Polsko)
Possibilities and Surprises of Vacuum Dark Fluid

20.06. Mgr. Michal Bursa, Ph.D. (AÚ AV ČR Praha)
The Variability and Spectra of the X-Ray Sources

20.06. RNDr. Jiří Horák, Ph.D. (AÚ AV ČR Praha)
Oscillations of Accretion Discs

20.06. RNDr. Michal Dovčiak, Ph.D. (AÚ AV ČR Praha)
Active Galactic Nuclei and Relativistically broadened Fe Spectral line

17.05. Mgr. Petr Marek, Ph.D. (Katedra optiky, PřF UP Olomouc)
Kvantová informace: Bezšumové zesilování světla a jiné příběhy

03.05. Mgr. Michal Baránek (Katedra optiky, PřF UP Olomouc)
Využití prostorových fázových modulátorů světla v optickém zobrazování

15.03. RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (ÚJF AV ČR Řež)
Druhý rok činnosti urychlovače LHC

 

fs1111fs1112fs1113

Podzim 2011

08.12. prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc. (Katedra optiky, PřF UP Olomouc)
Informace, neznalost a neurčitost v kvantové tomografii aneb kvantová informace ve Vídni a jinde ve světě...

02.12. prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. (Katedra optiky, PřF UP Olomouc)
Tepelné stroje: od molekul po černé díry

24.11. Ing. Zdeněk Buk, Ph.D. (FEL ČVUT Praha)
Akcelerace vědecko-technických výpočtů v systému Mathematica pomocí technologie nVidia CUDA

03.11. Mgr. Ladislav Mišta, Ph.D. (PřF UP Olomouc)
Kvantová provázanost gaussovských stavů

Jaro 2011

24.02. RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (ÚJF AV ČR Řež)
První rok práce největšího urychlovače LHC

12.01. RNDr. Jiří Grygar, CSc. (FÚ AV ČR)
Nezadržitelný vzestup astročásticové fyziky

 

fs111fs112fs113

Podzim 2010

18.11. RNDr. Josef Juráň, Ph.D. (ÚTEF ČVUT Praha)
Top-BESS model aneb efektivní popis rozšíření Standardního modelu bez Higgse

30.09. Ing. Tomáš Perna (Ostrava)
Jednoznačnost řešení Rarita-Schwingerovy rovnice

Jaro 2010

08.04. doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D. (MÚ SU Opava)
Vedět víc: přírůstek informace v kvantové mechanice

18.03. prof. Ing. Peter Lichard, DrSc. (ÚF FPF SU Opava)
Třípionové počáteční stavy v produkci di-elektronů

 


 

Podzim 2009

07.12. prof. Bobomurat Ahmedov (Ústav nukleární fyziky, AV  Uzbekistán)
Perturbations of D- and F-Layers of Ionosphere Measured at Tashkent GPS and VLF Stations and Plasma Magnetosphere of Oscillating Magnetized Neutron Stars in Genreal Relativity

07.12. dr. Yusuf Tillayev (Astronomický ústav Ulugh Beg, Uzbekistán)
The Astroclimate of Maidanak Observatory: site testing for optical astronomy

03.12. Mgr. Martin Vojík (ÚF FPF SU Opava)
Struktura a1ρπ vertexu a rozpad leptonu τ → 3π + ν_τ

22.10. doc. Mgr. Radim Filip, Ph.D. (Katedra optiky, PřF UP Olomouc)
Jak ovládnout šum světla

Jaro 2009

28.05. RNDr. Pavel Bakala, RNDr. Gabriel Török, Ph.D., Mgr. Martin Urbanec (ÚF FPF SU Opava)
Extrémní rentgenová variabilita a stavové rovnice neutronových hvězd

21.05. Studenti ÚF FPF SU Opava
Diplomový seminář

14.05. prof. RNDr. Jiří Chýla, CSc. (FÚ AV ČR Praha)
Vztah fyziky elementárních částic a astrofyziky a kosmologie

 

fs11111fs11112fs11113

Podzim 2008

18.12. Mgr. Jiří Holuša (Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě)
Louis W. Alvarez

04.12. RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (ÚJF AV ČR Řež)
Jak se spouští LHC a na co se od něj těšit

Jaro 2008

17.04. RNDr. Mikuláš Gintner, Ph.D. (Katedra fyziky, Žilinská univerzita, Žilina)
Higgsology in the LHC Advent Time

10.04. Mgr. Petra Kovačíková (ÚF FPF SU Opava)
Kosmické záření a projekt CZELTA

03.04. Mgr. Milan Uhlár, Ph.D. (ÚF FPF SU Opava)
Chemia horných vrstiev Zemskej atmosféry

13.03. prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. (PřF MU Brno)
Hvězdné havárie

06.03. doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. (MFF UK Praha)
Je Hospodin hospodárný? - variační principy v dějinách fyziky


 


 

Podzim 2007

13.12. RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (ÚJF AV ČR Řež)
Velký třesk v laboratoři (aneb jak daleko se postoupilo při budování největšího urychlovače na světě a jaké objevy lze od něj očekávat)

06.12. Mgr. Jiří Holuša (Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy v Ostravě)

Fritz Zwicky

22.11. doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc. (ÚTF MFF UK Praha)
Hudba ušima fyziky (Hudební ladění z hlediska fyziky)

Jaro 2007

24.05. Studenti ÚF FPF SU Opava
Diplomový seminář

12.04. Mgr. Milan Uhlár, Ph.D. (ÚF FPF SU Opava)
Astrochemie

15.03. RNDr. Martina Boháčová, Ph.D. (FZÚ AV ČR Praha)
Projekt Pierre Auger - detekce kosmického záření extrémně vysokých energií

14.03. doc. RNDr. Vladimír Karas, CSc. (AÚ AV ČR Praha)
Relativistické efekty ve spetru záření pocházejícího z akrečních disků okolo černých děr

08.03. prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr. (PřF UP Olomouc)
Maxwellův démon a maser (2. termodynamický zákon a model maseru jako vratného tepelného stroje)

 

123

Podzim 2006

14.12. RNDr. Stanislav Hledík, Ph.D., Bc. & Bc.A.  Miroslav Zeman (ÚF FPF SU Opava)
Formální zpracování bakalářských a diplomových prací

09.11. RNDr. Vladimír Wagner, CSc. (ÚJF AV ČR Řež)
Přehled nejnovějších výsledků studia vlastností horké a husté jaderné hmoty a jaký dopad to má na astrofyziku

02.10. prof. Ing. Jiří Niederle, DrSc. (FÚ AV ČR Praha)
Kontrakce a deformace

Jaro 2006

18.05. Mgr. Jan Geršl, Ph.D. (PřF MU Brno)
Kovariantní omezení entropie a holografický princip

27.04. Bc. Hana Kučáková (ÚF FPF SU Opava)
Za úplným zatměním Slunce

20.04. Bc. Pavel Bakala (ÚF FPF SU Opava)
Extrémní gravitační lensing v SdS prostoročase

06.04. Bc. P. Jalůvková, Bc. P. Kovačíková, Bc. J. Kusendová, V. Bém, M. Cieslar (ÚF FPF SU Opava)
Studijní pobyty v rámci programu Erasmus v roce 2005/2006

23.03. Bc. Eva Šrámková (ÚF FPF SU Opava)
Epicyklické oscilace v tlustém newtonovském disku

16.02. Neriman Varlikli (Univerzita v Canakkale, Turecko)
Some Properties of Gödel Spacetimes with Viscous Fluid and Scalar Field

26.01. doc. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. (MFF UK Praha)
Urychlené černé díry v anti-de Sitterově vesmíru

 


 

Podzim 2005

15.12. doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. (PřF MU Brno)
První a poslední hvězdy ve vesmíru

08.12. prof. RNDr. Ivan Hubač, DrSc. (MFF UK Bratislava)
Interakce elektronů s mřížkou

22.11. doc. Ing. Štefan Zajac, CSc. (MFF UK Praha)
Světový rok fyziky 2005

03.11. Mgr. Josef Juráň (ÚF FPF SU Opava)
Detekce kosmického záření na Slezské univerzitě